Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Kościół Zjednoczeniowy został założony w 1954 roku w Korei, przez Wielebnego Sun Myung Moona, pod oficjalną nazwą „Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego”.

Sun Myung Moon urodził się w Korei w roku 1920. W wielkanocny poranek 1935 roku ukazał mu się Jezus i poprosił, by zaniósł do ludzi Jego przesłanie. Przesłanie to jest nazywane Bożą Zasadą.

Ponieważ to przesłanie zostało odrzucone przez przedstawicieli kościołów chrześcijańskich, a ci, którzy w nie uwierzyli byli usuwani ze wspólnot religijnych, do których należeli, więc w 1954 roku powstał „Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego”.

Misjonarze kościoła dotarli do wielu krajów na świecie, w tym również do Polski. Kościół rozpoczął działalność w Polsce po oficjalnej jego rejestracji dnia 12 stycznia 1990 roku.

Wielebny Moon prosił swoich uczniów, by dotarli do ludzi ze wszystkich sfer życia, by nieść im ideały świata pokoju. Dlatego założyli oni różne organizacje, które promują świat wolności, pokoju, jedności i szczęścia wśród ludzi różnych religii i postaw życiowych. Wśród tych organizacji są między innymi Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego, Federacja Kobiet na rzecz Pokoju Światowego i Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych.

Wszystkich chętnych do poznania Bożej Zasady i dowiedzenia się więcej o naszym Kościele zapraszamy serdecznie do kontaktu poprzez formularz umieszczony na podstronie.

© 2019. All Rights Reserved.