Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Wierzymy, że Zasada jest objawieniem od Boga skierowanym do ludzi w XX wieku. Wielebny Moon autoryzował swoich najstarszych uczniów do opracowania zbioru wykładów przedstawiających Zasadę z chrześcijańskiej perspektywy. „Objaśnienie Zasady” zredagowane w latach 90 i przetłumaczone język polski jest podstawową wykładnią Boskiej Zasady. Ponieważ jest to dość obszerny tekst, więc napisano szereg materiałów przedstawiających Zasady w skróconej formie. Najpopularniejszy spośród nich nazywa się „Zarys Zasady. Poziom 4.” Obejmuje on materiał na 16 godzin wykładu.

Dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z Zasadą w jeszcze krótszym czasie zamieściliśmy „Zarys Zasady. Poziom 1.”