Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Jednym z głównych obszarów działalności Kościoła w Polsce jest organizacja warsztatów edukacyjnych na temat Bożej Zasady. Są one organizowane według potrzeb w Warszawie i Krakowie.

Aby umożliwić zapoznanie się z Zasadą na odrębnej podstronie zamieszczamy pliki do ściągnięcia.

Kościół w Polsce organizuje również Europejskie warsztaty formacyjne dla młodzieży, w których uczestniczą młodzi ludzie z całego świata, którzy dążą do pogłębienia swojej relacji z Bogiem i wzmocnienia życia wiary w duchu wartości Kościoła Zjednoczeniowego.

Celem warsztatów jest rozwój osobisty poprzez pogłębianie życia duchowego, zdobywanie umiejętności społecznych, w tym w zakresie komunikacji międzykulturowej, rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz nabywanie praktycznych doświadczeń w kształtowaniu swojego charakteru. Nie może oczywiście zabraknąć pogłębiania nauczania Kościoła Zjednoczeniowego, Biblii i Świętych Pism.