Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Istnieje obecnie kilka opracowań dotyczących życia Sun Myung Moon’a.
Tekst dostępny pod podanymi linkami jest kompilacją kilku źródeł dostępnych w języku angielskim.
Chwilowo obejmuje on wyłącznie okres od urodzin do początku lat 50.
Z czasem zostanie on uzupełniony.
W celu ułatwienia korzystania z tekstu został on podzielony na 2 części: od narodzin do zesłania do obozu koncentracyjnego i od pobytu w obozie do przyjazdu do Pusan.

"Sun Myung Moon - lata 1920-48"

"Sun Myung Moon - lata 1948-52"

© 2019. All Rights Reserved.