Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Kościół Zjednoczeniowy

Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego

Witamy na stronie Kościoła Zjednoczeniowego w Polsce.

Inspiruje nas marzenie o świecie wypełnionym harmonią, pokojem i dobrobytem. Podstawą takiego świata są rodziny, w których miłość Boga może się wyrazić w wymiarze rzeczywistym. Postrzegamy ludzkość jako jedną wielką rodzinę, nad którą pieczę sprawuje Bóg. Bóg, który w taki sam sposób kocha każdego bez względu na narodowość, płeć czy religię.

Trzy życiowe cele

Wierzymy, że ideał Boga dla ludzkości wyraża się w Trzech Wielkich Błogosławieństwach (Rdz 1:28). W związku z tym członkowie Kościoła Zjednoczeniowego stawiają przed sobą następujące trzy cele życiowe:

• Rozwinąć i pogłębić żywą i osobistą relację z Bogiem.

• Stworzyć rodzinę przepełnioną miłością i nauczyć się patrzeć na każdego człowieka, jako na dalszego członka tej rodziny.

• Odpowiedzialnie korzystać z ofiarowanego nam świata stworzonego, jego zasobów i technologii, by zapewnić dobrobyt i umożliwić przyszłym pokoleniom korzystanie z bogactw natury w niezmienionym stanie.

© 2019. All Rights Reserved.